LINKS


satellite churches

Teaching the Word. Doing the Work. Reaching the World.

Luton, England
Meridian, Mississippi
Miami, Florida
Montgomery, Alabama
Nashville, Tennessee
Norfolk, Virginia
Orlando, Florida
Ottawa, Canada
Philidephia, Pennsylvania
Phoenix, Arizona
Round Rock, Texas
Safia, Bulgaria
San Antonio, Texas

Smyrna, Georgia
Southaven, Mississippi
Starkville, Mississippi
St. Thomas, US Virgin Islands
Tallahassee, Florida
Tampa, Florida
Toronto, Canada
Ypsilanti, Michigan
Varna, Bulgaria
Vicksburg, Mississippi
Yazoo City, Mississippi